Przejdź do treści


INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA MIEJSKO – GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE

Informujemy, że Miejsko – Gminny Ośrodek w Karlinie przywrócił

bezpośrednią obsługę klientów.

Zasady obowiązujące podczas wizyty w Ośrodku:

Wchodzimy w maseczce na twarzy,

Po wejściu należy zdezynfekować ręce,

Osoby z podwyższoną gorączką nie będą obsługiwane (po

wejściu do Ośrodka mierzona jest temperatura),

Obowiązuje zasada jeden klient w pomieszczeniu biurowym.

Jeżeli jest możliwość prosimy o zostawianie korespondencji w

skrzynce na listy znajdującej się na drzwiach wejściowych do

Ośrodka bądź przesyłanie dokumentów w wersji elektroniczne


 

 

POMOC DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Wzwiązku z napływającymi do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie licznymi zapytaniami dotyczącymi udzielania pomocy w postaci dostarczenia zakupów, leków, informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 pomoc ta  świadczona jest na następujących zasadach:

Pomoc z Banku Żywności – nadal obowiązuje kryterium dochodowe , tj. 1402 zł (osoba samotnie gospodarująca), 1056 zł (osoba w rodzinie). Osobom, które otrzymały żywność uzupełniane są produkty do limitu produktów. Przewidziane zostało zwiększenie limitu dla osób bezdomnych. W przypadku osób starszych samotnych, schorowanych (w przypadku gdy nie ma rodziny, sąsiadów, którzy mogliby zrobić zakupy, wykupić receptę) pracownicy MGOPS w Karlinie oraz wolontariusze, pomogą w zrobieniu zakupów i dostarczą je do domu. W przypadku osób w kwarantannie, pracownicy MGOPS przygotowują zakupy, które następnie dostarczane są przez służby mundurowe do miejsca zamieszkania osób objętych kwarantanną.

Przypominamy, że osoby, które przekraczają kryterium dochodowe, tzn. nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zobowiązane są do zapłaty za zakupy oraz leki. W związku z coraz większą liczbą osób zgłaszających zapotrzebowanie na taką formę pomocy, prosimy aby zakupy były przemyślane (na dłuższy okres czasu) i dotyczyły niezbędnych artykułów żywnościowych oraz leków. Więcej informacji pod numerami telefonów: 94 311 95 35 94 311 72 42


 

POMOC OSOBOM STARSZYM/ SAMOTNYM

 

Jeżeli:

  • ·        jesteś osobą starszą, samotną
  • ·        znasz osobę starszą, samotną

 i nie jest ona w stanie sama zrobić zakupów, potrzebuje niezbędnych leków zadzwoń do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie pod numer telefonu 94 311 72 42. Wszelkie zlecenia przyjmowane są do godziny 13.00

 

 


KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem Miejsko – Gminny 0środek Pomocy Społecznej w Karlinie prosi klientów o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Wszelkie sprawy należy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie, mailowo lub przez ePUAP:

1.        Dyrektor MGOPS w Karlinie

        nr telefonu: 94 311 95 35,

Email: mgops@karlino.home.pl

2.        Księgowość

                                           nr telefonu: 94 311 95 34

Email: ksiegowosc@karlino.home.pl

3.        Świadczenia Wychowawcze 500+

                                      nr telefonu: 94 311 72 08

Email: a.wojtowicz@karlino.home.pl

4.        Świadczenia rodzinne/ fundusz alimentacyjny  

    nr telefonu: 94 311 72 08

Email: sw.rodzinne@karlino.home.pl

5.        Dział świadczeń

                                            nr telefonu: 94 311 95 35

Email: świadczenia@karlino.home.pl

6.        Asystenci rodziny

                                                nr telefonu: 94 311 72 42

7.        Pracownicy Socjalni nr telefonu

                                                                                                                                         94 311 72 08

                                                      94 311 72 42,

                              94 311 95 35,


 

Biuletyn w trakcie modernizacji. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.